هرگاه به خداوند توكل می كنید، از ابتدا تا انتها سپاسگزار باشید و از هر آنچه برای شما اتفاق می‌افتد و پیش می‌آید ـ كه جز خواست خداوند نیست ـ راضی و خشنود باشید؛ مگر نمی‌دانید كه بعد از واگذاری كارتان به او، خداوند بهترین كار را برایتان انجام داده حتی اگر تشخیص ندهید و نبینید اما قطعاً با گذشت زمان متوجه خواهید شد.

استاد ایلیا «میم