از ابان ماه سال گذشته تا الان که مینویسم تقریبا 8 ماه گذشته است،چه بر سر من در این 8 ماه امده که نه تنها شیوه ی نوشتنم عوض شده بلکه مطالبی که قبلا نوشته ام را مسخره و کودکانه یافتم؟
در هر صورت گردش ایام بار سنگین تجربه را روی دوشم گذاشته و به همین خاطر است که تعدادی از پست هایی که قبلا نوشتم و بسیار بی محتوا بود را پاک کردم  تا هم به خوانندگان وبلاگ احترام گذاشته باشم و هم خودم از خواندنشان دچار انزجار نشوم 
نا گفته نماند که تعدادی هم به عنوان یادگاری ماندند
در تصمیم جدیدم برای وبلاگ نویسی بسیار شلخته و پراکنده خواهم نوشت،هدفم نوشتن افکاریست که گه گاه سراغم میاید و تا به یک جمع بندی درست و حسابی نرسد از دستشان رهایی نمیابم
همچنین میخواهم نظراتم در مورد کتابهایی که خوانده ام و چیزهایی که از ان یاد گرفته ام هم بنویسم 
نظراتم در مورد موجودات پیچیده ای به نام انسان که دیگر جای خود را دارد..!