اینکه کسی در پروفایل شخصی اش مینویسد اگر منو میشناسی فالو نکن یعنی یک فاجعه در زندگی شخصی اش

این عبارت مساوی ان است که من در زندگی ام و مقابل تمام اشخاصی که مرا به نحوی میشناسند تظاهر میکنم یا به عبارتی نقش بازی میکنم

چرا ما باید به حالتی برسیم که در ان مقابل هر شخصی خودمان نباشیم،چرا باید از اینکه خودمان باشیم احساس شرم کنیم؟!

اولین احتمال این است که فرد میداند راه درست را نمیرود و از اینکه این خطا رفتنش به چشم بیاید میترسد چرا که همیشه یک راه درست وجود دارد و هزاران راه غلط

البته در این شکی نیست که راه و وسیله ی هر شخص برای رسیدن به راه درست فرق میکند و این نقض یکتایی راه درست نیست بگذار مثال بزنم،مثلا شخصی میداند مودب بودن صفت خوبیست اما تصمیم میگیرد بی ادب باشد(چراش رو نمیدانم!)این فرد راه غلط را انتخاب کرده بنابراین در مقابل اطرافیان تظاهر به عمل خوب میکند اما محض اینکه در خلوت قرار میگیرد و جایی که حدی برایش نباشد مثل دنیای مجازی،از ان حالت قفل بیرون می اید

از طرفی چنین افرادی که بارها نقش بازی کردن را امتحان کرده و به اجرا در اورده اند،ایا قابل اعتمادند؟!ایا گمان میکنند فریاد زدن خصوصیت بازیگر بودنشان کار خوبیست؟!خیر!

ایا برایشان جلب مخاطب میکند؟بله

چرا؟

چون این افراد تعدادشان زیاد است و اگر کمی همذات پنداری داشته باشند حتما مخاطب کسی همانند خودشان خواهند شد!

احتمال دوم انکه این فرد راه درست اما متفاوت با اطرافیانش را انتخاب کرده که 2 فرضیه میتواند انرا رد کند:

1)چرا از متفاوت بودن خود میترسد؟چرا شرم میکند؟

2)اگر این متفاوت بودن به اطرافیان اجباری مثل خانواده محدود نمیشود پس چرا دوستانی با خصوصیت ضد خود انتخاب میکند؟!ایا این نقض درست بودن راهش نیست؟